Rolul femeilor migrante între cooperare ?i co-dezvoltare

Rolul femeilor migrante între cooperare ?i co-dezvoltareFemeile straine care traiesc în Italia sunt doua milioane ?i 370 de mii, majoritatea provenind din Ucraina, România ?i Polonia. “?ara noastra este un loc atât de privilegiat pentru  dezvoltarea ?i integrarea perspectivelor de acest gen”, a declarat Alessandro Masi, secretar general al Societa?ii Dante Alighieri care  miercuri, 12 decembrie, a gazduit “Rolul femeilor migrante între cooperare, co-dezvoltare ?i procesul de reconstruc?ie a ?arilor de origine “, întâlnire organizata la Roma de catre Organiza?ia Interna?ionala pentru Migra?ie, OIM.Numeroase, dar mai ales mai active decat barba?ii în structura sociala italiana. “Femeile reconstruiesc nuclee familiare în ?arile gazda, precum ?i dezvoltarea de noi rela?ii interpersonale, cum ar fi cele care rezulta din intimitatea for?ata la locul de munca pentru asistenta persoanelor în vârsta ?i rolul de dadaca pentru copii”, subliniaza Cristina Ravaglia, Director general pentru italieni în strainatate ?i Politicile de Migra?ie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Proiec?iile arata ca în anul 2020 rata de ocupare a italienilor va fi stabila în timp ce cea a lucratorilor straini va cre?te cu 25%, de?i ei nu sunt scuti?i de criza economica care afecteaza 5% din barba?i ?i 2% dintre femei de origine non italiana.Lucratorii domestici ?i nu numai, dintre 647mii înscri?i la INPS, 84% sunt de sex feminin. “În Italia, prezen?a femeilor straine este de zece ori mai mare decât în ?arile din nordul Europei”, subliniaza Mario Morcone, ?eful de cabinet al ministrului pentru cooperare ?i integrare interna?ionala. “Munca lor ajuta enorm familiile italiene, în special cei care au copii pâna la vârsta de trei ani, lasându-i pe parin?i sa se dedice  propriei cariere.”

Alessandro Masi, Emma Bonino, Cristina Ravaglia, Riccardo Migliori, Mario Morcone
Alessandro Masi, Emma Bonino, Cristina Ravaglia, Riccardo Migliori, Mario Morcone
Cre?te numarul femeilor antreprenor. Antreprenoriatul strain, de asemenea, este în ascensiune de 40%. “Astazi exista 400.000 de oameni ?i femei de afaceri de origine straina,” spune Cristina Ravaglia. Este vorba despre 98.294 întreprinderi straine conduse de femei, din care 70% sunt în sectorul serviciilor, 15% în sectorul comercial ?i 13-15% sunt legate de închiriere ?i de calatorie. “Femeile din China sunt cele mai numeroase, urmeaza cele elve?iene ?i marochine”, explica Mario Morcone, ?eful de cabinet al ministrului pentru cooperare ?i integrare interna?ionala.Epoca reconstruc?iei prin internet. “Astazi, unul din ?apte oameni este un migrant,” explica ambasadorul William Lacy Swing, directorul general al OIM. “Femeile migreaza pentru motive de afaceri, în trecut, schimbarea locului de trai era legata de reîntregirea familiei.” Alte elemente noi caracterizeaza epoca contemporana: partea de sud a lumii are tot mai mul?i tineri ?i prezen?a internetului face posibila ob?inerea informa?iilor într-o clipa, “o persoana din trei este online.” Tocmai în acest context este nevoie de o mai puternica exigen?a de coeziune între ?arile din diaspora de a începe proiecte de cercetare ?i dezvoltare.Femeia transforma cooperarea.”Exista ?ari precum Maroc, care încurajeaza emigran?ii lor în strainatate sa propuna ini?iative de dezvoltare în ?ara lor de origine”, a spus White Pomeranzi senior consilier gen din cadrul Direc?iei Generale pentru Dezvoltare ?i Cooperare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. “Sprijinirea activita?ii de co-dezvoltare ?i reconstruc?ie în ?ara de origine este zona în care va trebui insistat ?i în care femeile pot avea spa?iul care merita. Am crezut întotdeauna ca femeile pot transforma co-operarea în ceva util, ?i am luptat întotdeauna pentru ie?irea în afara celor patru pere?i ale casei a aceastor persoane, ?inute închise poate de teama de a devenit prea în?elepte. “Migrarea femeii este o migrare care a ramas in jur de 35% “, dar de multe ori ignorata pentru ca nu a respectat parametrii institu?ionali ale “for?ei de munca”.De la stânga: Paolo Dieci CISP, Bianca Pomeranzi – Ministerul Afacerilor Externe, Barbara Fridel – OIM, Zahra Mohamed Omar – Asocia?ia de cooperare pentru Dezvoltare în Africa de Est, partener OIM MIDA Somalia, Carole Sama – Asocia?ia Prietenii Papillon, partenerii de proiect Femeie OIM MIDA.
Rolul femeilor migrante între cooperare ?i co-dezvoltare
Paolo Dieci, Bianca Pomeranzi, Barbara Fridel, Zahra Omar Mohamed, Carole Sama
Proiecte de co-dezvoltare: WMIDA  Urmarind ideea ca femeia este bun mediator între ?ara de origine ?i cea adoptiva, a?a naste MIDA,  programul femeilor migrante pentru dezvoltarea în Africa sponsorizat de OIM, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe. Anun?ul publicat în 2008, a selectat 38 de proiecte de dezvoltare pentru a fi implementate în Africa sub-sahariana proiectate de catre asocia?iile de femei straine în Italia.O fabrica de sapun în Burkina Fasu. Carola Soma, diplomata în ?tiin?e politice în Italia, împreuna cu asocia?ia a càrei este presedinte Amici di Papillon a creat o fabrica de sapun din Burkina Faso. Asocia?ia, care opereaza în Toscana, sprijina migrantele: de la recunoa?terea calificarilor de studii la problemele legate de aspectele mutilarii genitale. Amici di Papillon, finan?ata de MIDA Donna, a instruit femeile tinere care s-au mutat de la ?ara, în centrul urban de Bobo-Dioulasso. “Am ales acest tip de femei  în primul rând pentru ca sunt ca ?i noi, migrante. Fete analfabete “- în Burkina Faso, rata analfabetismului în rândul tinerilor de peste 15 ani este de 73% -” emigrate din motive economice sau sociale, cum ar fi casatoriile for?ate ?i mutilarea genitala “S-a nascut asa Midas Weese ca o mini-unitate de saponificare.”Acum avem 120 de fete formate. Zece femei comerciante ?i-au crescut veniturile, avem multe magazine loiale ?i participam la expozi?ii. Sapunurile noastre sunt apreciate mult. N-au lipsit dificulta?ile: în primul rând procurarea ma?inilor de buna calitate în Burkina Faso nu a fost u?or, exista, de asemenea, concuren?a straina ?i  întârzieri în efectuarea pla?ilor de catre negustori. ““Problema de mobilitate este mai mult politica decât tehnica. Nu ne mai putem permite sa limitam problema la aspect secutar. Avem nevoie de a dezvolta o abordare structurala ?i nu de urgen?a “, a declarat Emma Bonino, vicepre?edinte al Senatului,”trebuie sa regasim curajul ?i un leadership din  politica care sa le spuna oamenilor cum stau lucrurile”. Fenomenul migra?iei ce a existat întotdeauna, “aduce noi oportunita?i, dar are aspecte problematice care nu  trebuiesc ascunse, altfel analiza nu este corecta. Nu exista un model pe care putem copia”. Senatorul subliniaza ca exista probleme importante care a?teapta sa fie abordate: ceta?enia”. Îmi amintesc ca primul lucru pe care italienii îl cereau în America era înscrierea la lista electorala”, sau când se vorbe?te mutilarea genitala “nu este suficient ca ceva sa fie tradi?ie pentru a fi tolerat sau acceptat pozitiv. Din fericire se precizeaza abordarea care merge dincolo de atitudinea vulgarà care în urma cu câ?iva ani, a inventat termenul “tsunami uman”. Italienii nu se lasa pacali?i: fiecare familie are un înso?itor strain sau au avut rude migrante peste hotare “.M. Daniela Basile(13 decembrie 2012)Traducere Nadejda Iavorschi