Ceta?enia: mult mai simplu pentru cei nascu?i în Italia

Carta di identitàDecretul lege n.69 din 21 iunie 2013, publicat în Jurnalul Oficial nr. 144 din data de 21 iunie 2013, introduce doua inovatii importante pentru dobândirea cetateniei de catre copiii nascuti în Italia din parinti de origine straina.

Conform legii curente, care nu recunoaste ius soli ?i nu îi considera italieni pe copiii nascuti în Italia din parinti migran?i, acestia pot cere cetatenia începând cu vârsta de 18 ani pâna la 19 ani demonstrând ca respecta anumite cerinte, prima fiind resedinta legala neîntrerupta pe teritoriul statului italian.

Prima simplificare introdusa de Decretul lege n.69 din 21 iunie 2013 se refera tocmai la atestatul de resedinta. Articolul 33, alineatul 1, prevede ca: persoanei în cauza nu îi sunt imputabile infractiunile atribuite parintilor sau birourilor de administratie publica“. Înregistrarea cu întârziere a actelor la oficiul starii civile, de exemplu, nu va împiedica depunerea actelor pentru cetatenie, demonstrând: “posesia actelor ?i respectarea cerintelor cu orice alte documente valabile”.

O alta noutate fundamentala este ca oficiul starii civile este obligat sa aduca la cunostin?a copiilor nascu?i în Italia din parinti migran?i posibilitatea de a cere cetatenia italiana. Notificarea se va efectua la vârsta de optsprezece ani, la domiciliul comunicat la biroul starii civile. În absenta acestui aviz, persoana în cauza poate solicita cetatenia chiar ?i dupa împlinirea celor nouasprezece ani.

Inovatii semnificative în consecinta, dar suntem înca departe de reforma cetateniei pe care numeroase propuneri legislative au încercat sa o realizeze în ultimii ani. O tema ce vede în prima linie pe Ministrul pentru integrare Cécile Kyenge, care a fost atacata în aceste luni tocmai pentru pozitia sa favorabila pentru sus?inerea drepturilor noilor italieni.

Cite?te Decretul lege n.69 din 21 iunie 2013

Sandra Fratticci (2 iulie 2013)

Traducere de Rodica Brinza