Esc Escool Infomigranti

Escool, ang italyanong paaralan ng Esc, nakalaan para sa mga mamamayan ng Roma o migrante ng Roma, ay isang kurso ng paggabay at pagbibigay kaalaman.Ito ay libre para sa mga taong kadarating lamang sa bansa o para sa mga taong di pa rin pamilyar sa alpabeto ng italian language.

Ang mga klase ay ginaganap tuwing Miyerkules at Huwebes 18-20 at nakabalangkas sa dalawang level (A1 at A2).
Tuwing Martes ng hapon 18-20, ay inaalok ang legal service assistance sa mga dayuhan.
Ang aplikasyon ay tinatanggap sa buong taon. Walang kailangang mga dokumento.

Address: (sariling pamamahala)- Via dei Volsci 159 (San Lorenzo)

Tel. 06 4451806

E-mail: sportello.infomigrante@gmail.com

Website : www.escatelier.net

Para sa impormasyon sa mga kurso:

Contacts:
• Michela Nicolucci, email michela.nicolucci@gmail.com