Caritas Sacri Cuori di Gesù e Maria

Sa parokya ng Banal na Puso ni Jesus at Maria ay aktibo ang bawat serbisyo ng Caritas ng pamimigay ng supot ng pagkain at mga koleksyon , pamamahagi ng mga damit, laruan at mga materyal na pang-edukasyon. Upang makatanggap ng mga pakete ng pagkain ay kinakailangan ipakita ang ISEE nagpapatunay ng aktwal na kalagayan.
• Pamamahagi ng pagkain: Lunes sa 17-19
• Pangongolekta ng damit, laruan at mga materyales pang-edukasyon: Martes sa 10-12 at 17-19
• Pamamahagi ng damit, laruan at pang-edukasyon na materyales: Martes sa 17-19
Address: via Poggio Moiano 12, 00199 Roma
Tel.: 06.86324850

E-mail: sacricuori@vicariatusUrbis.org
Website: 
www.parrocchiasacricuoriroma.net