CENTRO DIURNO SPAZIO INSIEME

Ang day center Spazio Insieme ay naghahangad na itaguyod at mapanatili ang isang lugar tagpuan na maaaring suportahan ang paglaki ng mga bata na may iba’t-ibang grupo na edad pati ang kanilang mga pamilya, gamit ang mga kasangkapan na makakatulong na bumuo ng mga kasanayan sa panlipunan, pandamdamin at pagbibigay malay, pati na rin ang pag-aalok sa iba’t ibang mga lugar para sa paglago ng mga bata.

Ang day center ay nagbibigay ng:

Service Space Be.bi. para sa mga bata na may 18-36 buwan: – bukas Lunes hanggang Biyernes – tinatanggap bawat araw ang hindi bababa sa 12 mga bata sa loob ng limang oras, mula alas 8 hanggang ala una ng hapon. (8-1pm)

Service Playroom para sa mga bata na may edad na 3 hanggang 12, -binubuo ng mga worshop activities, libangan at mga tulong na gawaing pampaaralan

Serbisyo ng Panggabay para sa mga magulang (Servizio di sostegno alla genitorialità): para malutas ang mga problema na may kinalaman sa pagiging magulang, may mga counselling sessions sa pamamagitan ng isang sikologo. Ito ay kinasasangkutan ng isang serye ng mga pulong para sa mga magulang ng mga batang nag-aaral sa playroom at space be.bi. pati ang mga pamilya na ipinadala sa pamamagitan ng mga serbisyong panlipunan.

Sportello di ascolto per adolescenti: sa pamamagitan ng isang psychologist ,ito ay para sa mga kabataan na may edad na 14 at 18 taon gulang, mga residente ng mga teritoryo ng Munisipalidad ng Roma II. Sa mga pagpupulong, ang mga kabataan ay maaaring maghayag ng opinion at kuro kuro tungkol sa mga isyu na may kaugnayan sa kanilang edad at sa kanilang mga pangarap.

Sportello di sostengno scolastico: suporta para sa mga nasa elementary at highschool na magaaral ng Guido Alessi, sa mga araw ng Lunes at Biyernes, sa loob ng school year.

Gastos: Ang mga nabanggit na serbisyo ay libre maliban sa space be.bi kung saan kailangan magbayad ng tassa comunale buwis sa munisipyo.

 

Address: Via Flaminia 225, Rome, 00196

Tel. 3312134010

E-mail1: info@pontearcobalenocoop.it

Website: www.spazioinsieme.net