Equoevento Onlus: pangungulekta ng mga pagkain mula sa mga okasyon at kaganapan at pamimigay sa mga nangangailangan

Equoevento onlus ay isang asosasyon na binubuo ng limang kabataan. Ang kanilang layunin ay upang kolektahin ang mga labis na pagkain mula sa mga ibat ibang kaganapan o okasyon para  maipamahagi agad, sa loob lamang ng ilang oras, sa mga taong nangangailangan. Ang samahan ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga hotels, stadiums, embahada, Caritas centers, kumunidad (SantEgidio), canteens, at mga refuge centers.

Info:
•    Tel. 3296052590, 3969883088
•    E-mail: info@equoevento.org
•    Internet www.equoevento.org
•    Facebook Page