FILO D’ARGENTO: SERVIZI GRATUITI PER ANZIANI E INFORMAZIONI PER MIGRANTI

Ang network ng Flio d’Argento dell’Auser Lazio na may national toll-free number, 800 99 59 88, ay bukas sa lahat ng araw ng buong taon, kabilang ang mga pista opisyal. Sa pamamagitan ng isang simpleng tawag sa telepono ay maaari kumuha ng ilang mga libreng serbisyo para sa mga matatanda:

  • home delivery ng grocery, pagkain, gamot
  • kasama sa bahay
  • health service transportation para sa check ups o therapies
  • impormasyon sa mga aktibong serbisyo sa teritoryo
  • pakikilahok sa pangkultura at leisure activities

Ang network na ito kung saan ay sumasaklaw sa buong rehiyon ng Lazio, ay maaari ring gamitin ng mga migrante na humingi ng iba’t-ibang impormasyon. Ang toll fee number na ito na nagsisilbng kaibigan ng mga matatanda, ay nakakatulong sa kanilang pagiging magisa at pagharap ng panatag na pangaraw-araw na pamumuhay.

 

Address: Via Buonarroti, 12, 00185 Roma

Oras:

  • dalle 8 alle 20
    • 12:00-15:00 e 15:00-18:00  l’Auser di Roma
    • 8:00-12:00 e 18:00-20:00  l’Auser di Genova

Tel.: 0648882546

E-mail: reg.lazio@auser.it

Website Auser Lazio: www.auserlazio.org

Website Auser Nazionale: www1.auser.it