A 28: night center for young migrants

Ang A28 ay isang night center para sa mga walang kasama o mapupuntahan na lilipat sa Roma. Pinangangasiwaan ng humanitarian organization Intersos, ang sentro ay nagbibigay ng lahat ng serbisyo ng mga pangunahing pangangailangan– tulugan,pagkain,paliguan – 
pati na rin ang posibilidad ng pagkuha ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang mga karapatan. Ang sentro ay bukas sa lahat ng araw, mula ika-10 ng gabi hanggang ika -8 ng umaga at may mga cultural mediators. Ang serbisyong ito ay libre.

Address: Via Aniene 28, Roma
Telepono: 06/8537431 – Numero verde: 800 800 552
E-mail: intersos@intersos.org