INFORMAGIOVANI

Para sa mga kabataang may edad  na 14-35,   sila ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa:

  • kultura
  • maaring mga gawain sa libreng oras
  • paaralan
  • trainings
  • pagvovolunteer
  • mga opurtunidad sa loob ng european community

Address: Via Savoia 13/15     00198  Roma

Oras:

Martes: 13,00 – 19,00

Miyerkules: 13,00 – 19,00

Huwebes: 10,00 – 19,00

Biyernes: 10,00 – 19,00

Sabado: 9,00 – 13,00

Tel: 06 – 45460683

Mail:  goingeuropea@zetema.it