Ang Barca dei Folli: youth space at mga kurso- training

Ang asosasyon ng mga boluntaryo na La Barca dei Folli, sa pakikipagtulungan ng kooperatibang Sole e Luna at ng Comune di Roma – sa Via Isonzo, 26 – ay nagbukas ng isang programa para sa mga kabataan sa Municipio II , na ang hangarin ay para maitaguyod ang social and labor integration, intercultural exchange at pagkakaisa para maiwasan ang marginalization at kahirapan. Ang mga hangarin na to ay makakamit sa aktibong pakikilahok at pagpapahayag ng mga personal creativity at skills, sa pamamagitan ng:- reception center na may internet access para sa Informagiovani sa Comune-professional training courses, tulad ng computer programs at pati na rin sa gardening-mas masusing pag pupulong tungkol sa social-culture interest ng mga kabataan at sa pagkakataon na makasalimuha ang maga iba’t ibang tao sa comunidadAddress: Via Isonzo, 26, 00198, RomeFax: +39064873018, 333.9681220E-mail: info@solelunaonlus.orgWebsite: http://www.solelunaonlus.org/cooperativa/giovani.asp