Information desk para sa may mga learning disorders

Ang Information desk na para sa may mga learning disorders ay minamahala ng mga grupong boluntaryong mga magulang na nagbibigay ng mga serbisyo at impormasyon upang makatulong sa mga taong nahaharap sa problemang learning disorders. Gayunpaman, ang grupo ay hindi nagbibigay ng anumang therapy, ngunit nagsisilbi itong isang orientasyon o paraan para malaman ang mga naaayon na lugar na pwedeng puntahan para masulosyonan ang nasabing problema.Timetables:Unang Miyerkules ng bawat buwan mula alas 15:00 hanggang 16:30, only during shool month (Oktubre hanggang Mayo)Tel: 3478454687- 3286081905 -3387136388- 3409411301websiteFacebook page: AID Italian Dyslexia Association – Section ng Roma