Mensa (canteen) della carità De la Salle – Istituto Villa Flaminia

Ang Mensa della Carita’ De la Salle ay nag-aalok ng libreng pagkain na inihahandog ng mga nanay ng mga alumni at at mga alumni ng Istituti Villa Flamina. Maaaring magpunta ng libre na walang hinihinhing appointment ngunit pinapayuhang magpunta ng 1:00 pm para makakuha ng pwesto sa pila. Ang serbisyo ng pamamahagi ng pagkain ay sarado sa mga araw ng bakasyon ng paaralan.Address: via Flaminia 329, 00196, RomaSchedule: mula Lunes hanggang Biyernes ng 1:00 pm (Lunedì al Venerdì alle 13)Tel: 06/322941