Home Services Komunidad ng pagsamba

Komunidad ng pagsamba

Parokya SS. Trinitá : Ivorian community

Sa parokya ng SS. Trinità, Villa Chigi , ang Ivorian Catholic Community ay nagtitipon tuwing unang Linggo ng buwan upang ipagdiwang Mesa sa wikang French. Days: tuwing unang Linggo ng buwan Oras: 13:00 Address: Via Filippo Marchetti...

Parokya Sacri Cuori di Gesù e Maria: Filipino community

Sa parokya Sacri Cuori di Gesù e Maria ang Filipino community Alliance of Two Hearts ay nagtitipon para sa pagdiriwang ng Sunday Mass sa wikang tagalog. Days: tuwing Linggo Oras: 11:30 Address: Via Magliano Sabina 33, 00199 Contact...

Parokya Santo Cuore Immacolato di Maria: Filipino community

Sa parokya Santo Cuore Immacolato di Maria sa Parioli , ang Filipino community Kaibigan Group ay nagtitipon para sa pagdiriwang ng Sunday Mass sa wikang Tagalog. Days: tuwing Linggo Oras: 12.00 Address: Via Sacro Cuore Immacolato di...

Sa parokya Santa Croce Filipino community

Sa parokya ng Santa Croce Filipino community ay nagtitipon para sa pagdiriwang ng Sunday Mass sa wikang Tagalog. Days: tuwing Linggo Oras: 11:00 Address: Via Guido Reni 2 00,196 Contact • Coordinator Efren Estrella cell. 3290922030 • Yolie Abu cell....