Home Services Trabaho

Trabaho

CENTRO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

Ang COL ay isang sentro ng oryentasyon para sa mga trabaho ng comune di  Roma  na  nag-bibigay ng gabay at impormasyon, mga pagsasanay at pagdadalubhasa na may kinalaman sa trabaho at pagtatrabaho, serbisyo EURES...

Karitas parrocchia san roberto bellarmino

Ang Karitas ng Parokya ng San Roberto Bellarmino ay nagbibigay ng mga libreng; mga pagkain, mga damit at ibang kasuotan, job orientation, pagtulong o pagtanggap para sa mga walang matuluyan na bahay, pagtulong para...