Association Artikulo 3

Artikulo 3 Ang Association ay nagbibigay ng serbisyo :

Help at advice with legal aid
-Impormasyon sa mga fiscal at social security law , mga serbisyo at pasilidad na ibinibigay sa pamamagitan ng mga rehiyon, lokal at munisipal law
-Support para sa imigrasyon
Guidance Job

Oras: Lunes hanggang Biyernes 16.30-19.30

Address: Rome, Via Danakil 9.

Tel: . 06 86399797

Email: asso@articolo3.info

Ang legal aid assistance ay mula sa gastos ng estado. Upang maging karapat-dapat na makatanggap ng legal aid kinakailangan na hindi hihigit sa 11,369.24 and taunang kita o ang annual income.

Kung ang aplikante naman ay nakatira kasama and asawa o ibang miyembro ng pamilya , ang basehan ng annual income ay mula sa kabuuan ng mga kinikita sa isang taon ng bawat miyembro ng pamilya.