Home Services Dokumento at mga legal na proteksyon

Dokumento at mga legal na proteksyon

Civico Zero Onlus

Ang cooperatiba Civico zero onlus ay nagbibigay supporta, gabay at proteksyon sa mga dayuhan na menor de edad at mga bagong dating na dayuhan na nabibilang sa mga maseselan na kondisyon o nabubukod na...

Free legal assistance Attorney Francesco Grimaldi Caroleo

Attorney Francesco Grimaldi Caroleo ay nagbibigay ng libreng serbisyo para sa mga migranteng nangangailangan legal assistance sa criminal law. Oras: Tumatanggap by appointment Telepono: 06 8,075,796 . Email: avv.caroleo.grimaldi@libero.it Address: Rome, Via Archimede , 174 . Ang legal aid...

Tulong sa mga refugees: UNHCR

Ang United Nations Refugee Agency para sa mga refugees na gumagana sa 123 na bansa sa buong mundo at namamahala sa higit 40 milyong mga tao ay: -Nagbibigay ng proteksyon at tumutulong sa mga uprooted...

Libreng check-up, Policlinico Umberto I, Viale Dell’Universitá

Libreng check-up, pagpaparseta ng gamot at mga pagbisita sa mga espesyalista sa klinika Policlinico Umberto STP / ENI para sa mamamayang: STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) mga dayuhan na walang residence permit E.N.I. (Europei Non Iscrivibili) mamamayan...

Association Artikulo 3

Artikulo 3 Ang Association ay nagbibigay ng serbisyo : - Help at advice with legal aid -Impormasyon sa mga fiscal at social security law , mga serbisyo at pasilidad na ibinibigay sa pamamagitan ng mga rehiyon,...

SEGRETARIATO SOCIALE PER LA VITA ONLUS: SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ

Ang Segretariato sociale per la vita ay isang organisasyong panlipunan na non profit  na nagbibigay ng supporta sa mga kababaihan na nagdadalangtao at nasa mahirap na kondisyon. Naghahandog ng: Paggabay at pakikinig sa mga bagong dating sa...

Law office without fee: Avv. Daniele Capuano

Ang law firm ni Avv. Daniele Giuseppe Capuano ay nag-aalok ng libreng legal na tulong sa mga migrante ,may mga kaugnayan sa family code at mga anak na menor de edad, mga sumasailalaim sa...

Sportello del condominio

Ang sportello del condominio ay nag-aalok ng libreng payo na nauugnay sa mga batas, legal, teknikal at accounting para sa lahat ng mga mamamayan sa mga paksang pangkondominyum. Ito rin ay serbisyo upang makakuha...

Karitas parrocchia san roberto bellarmino

Ang Karitas ng Parokya ng San Roberto Bellarmino ay nagbibigay ng mga libreng; mga pagkain, mga damit at ibang kasuotan, job orientation, pagtulong o pagtanggap para sa mga walang matuluyan na bahay, pagtulong para...

Free legal aid: Avv. Barbara Ranieri

Ang legal office ni Avv. Barbara Ranieri ay naghahahandog ng mga libreng tulong sa mga dayuhan na may kaugnayan sa criminal law. Oras: tumatanggap lamang kung may appointment Tel: 3389249806 Address: via A. Pollaiolo, 5 Email: avv.barbara.ranieri@virgilio.it Ang legal...