Libreng check-up, Policlinico Umberto I, Viale Dell’Universitá

Libreng check-up, pagpaparseta ng gamot at mga pagbisita sa mga espesyalista sa klinika Policlinico Umberto STP / ENI para sa mamamayang:

STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) mga dayuhan na walang residence permit
E.N.I. (Europei Non Iscrivibili) mamamayan ng European Community na hindi nakarehistro sa NHS National Health Service.

Upang maka benepisyo sa nasabing serbisyo kinakailangan na makakuha ng card STP / ENI na libreng makukuha sa foreign office – 3rd pavilion -Ground floor.

Surgery Address: Viale dell’Università, “malattie infettive” Building

Oras: Lunes hanggang Biyernes 13-16; Martes at Huwebes, 10.12

Telepono: 0649970902

Doctor at responsable:
Dr. Paola Massotti

email: paola.massotti@uniroma1.it

Ang lahat ng mga klaseng pagbisita sa espesyalista sa ospital ay maaaring ipatupad pagkatapos ng mga regular na pagbabayad ng ticket.