Home Services Kalusugan

Kalusugan

Libreng bakuna para sa batang migrante , Via Tripoli

Ang pediatric center ASL Roma A, ay nagbibigay ng free vaccine service para sa lahat, meron o wala man residence permit. Tiyakin compulsory pagbabakuna mula sa kapanganakan sa 18 taon. Saan: Via Tripoli, 39. Ground...

Romamed , Piazza Istria

Ang social kooperatiba Romamed , ay nagbibigay ng mga free medical check-up at nursing sa mga banyaga na may card STP / ENI . Check-up specialist ay mula Lunes hanggang Biyernes 8-20 ay may fee. Walang...

Libreng check-up, Policlinico Umberto I, Viale Dell’Universitá

Libreng check-up, pagpaparseta ng gamot at mga pagbisita sa mga espesyalista sa klinika Policlinico Umberto STP / ENI para sa mamamayang: STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) mga dayuhan na walang residence permit E.N.I. (Europei Non Iscrivibili) mamamayan...

OPISYO PARA SA MAY KAPANSANAN, VIA NOMENTANA

Address: Via Nomentana 2 / b Araw at Oras: Lunes, Martes 9-13; Huwebes 14-16. Serbisyo na ibinibigay: para sa lahat ng mga taong may kapansanan sa mga may gulang 18-65 na taon. Ito ay pinangangasiwaan ng...

OFFICE FOR ASSISTANCE ABROAD, Piazzale Porta Pia

Pangangalaga ng kalusugan sa ibang bansa, na may kinalaman sa mga dokumento na dadalhin sa labas ng bansa sa loob ng 2-3- taon, gayundin para sa mga manggagawa na dumating sa Italya na magpapagamot...

RELEASE STP CARD , VIA FRENTANI

Ang pagkuha ng STP CARD/ ENI ay matatagpuan sa klinika sa Via Frentani. Ito ay bukas sa mga mamamayan para sa: STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) Mga dayuhan na walang residence permit. N.I. (Europei non iscrivibili) mamamayan...

FREE MEDICAL CONSULTATION ONLINE PARA SA FILIPINO COMMUNITY

Libre para sa mga mamamayan o kumonidad na mga Pilipino na naninirahan sa Italya kung saan masasagot kaagad agad ang mga katanungang pangkalusugan sa loob ng oras ng serbisyo online. Oras at Araw: Tuwing biyernes...

PEDIATRIC CLINIC S.ANNA, VIA GARIGLIANO

Ito ay nakareserba sa mga bata at mga kabataan edad hanggang 14 na taong gulang. Check up sa sanggol, auxological pediatric visit, pediatric ultrasound, blood test sa mga bagong panganak at mga sanggol, allergological...

SEGRETARIATO SOCIALE PER LA VITA ONLUS: SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ

Ang Segretariato sociale per la vita ay isang organisasyong panlipunan na non profit  na nagbibigay ng supporta sa mga kababaihan na nagdadalangtao at nasa mahirap na kondisyon. Naghahandog ng: Paggabay at pakikinig sa mga bagong dating sa...