Libreng bakuna para sa batang migrante , Via Tripoli

Ang pediatric center ASL Roma A, ay nagbibigay ng free vaccine service para sa lahat, meron o wala man residence permit. Tiyakin compulsory pagbabakuna mula sa kapanganakan sa 18 taon.

Saan: Via Tripoli, 39. Ground floor , department ” vaccinazioni” .

Mga araw at oras : Lunes hanggang Biyernes 9-12 / Martes at Huwebes 15.00-16.30

Access mode :
bago maka access sa serbisyo ay dapat kumuha ng appointment by phone mula Lunes hanggang Biyernes 9.00-12.30 .
Gastos: Libre

Telepono: 06 77304771

website