OFFICE FOR ASSISTANCE ABROAD, Piazzale Porta Pia

Pangangalaga ng kalusugan sa ibang bansa, na may kinalaman sa mga dokumento na dadalhin sa labas ng bansa sa loob ng 2-3- taon, gayundin para sa mga manggagawa na dumating sa Italya na magpapagamot na kailangan ng espesyalista.

Address: Piazzale Porta Pia 121

Telepono: 06 7730 2318

Email: uo.assestero@aslromaa.it

website: http://www.aslrma.com

Araw at oras: Lunes- Biyernes   8.30 – 12.30

Bayad/Fee: Libre

Para sa iba pang impormasyon:

  • Officer –in- Charge–  Dott.ssa  Stefania Mancini
  • Operator      –   Sig. Betino Tripodo