FREE MEDICAL CONSULTATION ONLINE PARA SA FILIPINO COMMUNITY

Libre para sa mga mamamayan o kumonidad na mga Pilipino na naninirahan sa Italya kung saan masasagot kaagad agad ang mga katanungang pangkalusugan sa loob ng oras ng serbisyo online.

Oras at Araw: Tuwing biyernes 14.00-17.00

Telepono: 3270916719 (tel no. Dr. Jerilyn Tan Balonan)

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Dottssa-Jerilyn-Tan-Balonan/1416883498540544?fref=ts

Access: Online Lamang

Bayad/Fee: Libre