Romamed , Piazza Istria

Ang social kooperatiba Romamed , ay nagbibigay ng mga free medical check-up at nursing sa mga banyaga na may card STP / ENI .

Check-up specialist ay mula Lunes hanggang Biyernes 8-20 ay may fee.

Walang Cultural mediator .Maaari gamitin ang card para sa medical check-up sa Sabado at Linggo lamang.

Saan: Piazza Istria , 2. Roma

Araw at oras: Sabado, Linggo at pista opisyal 8-20

Access Mode: Naglalayong lahat ng mga taong may doktor o hindi

Gastos: Libre

Telepono: 0686329969

website

Facebook

Email: info@romamed.org

————–