SEGRETARIATO SOCIALE PER LA VITA ONLUS: SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ

Ang Segretariato sociale per la vita ay isang organisasyong panlipunan na non profit  na nagbibigay ng supporta sa mga kababaihan na nagdadalangtao at nasa mahirap na kondisyon. Naghahandog ng:

  • Paggabay at pakikinig sa mga bagong dating sa bansa
  • Suporta at oryentasyon para sa mga buntis
  •     healthcare
  • Legal assistance
  •     impormasyon tungkol mga pamilya na mag may bahay para sa mga buntis at mga ina na may mag anak na maliliit pa lamang
  • serbisyo ng komunidad
  • pangangailangan para sa mga sanggol at mga bata

  Ang serbisyo ay libre.

 Oras: 
mula Lunes hanggang Biyernes  9:30 -13:00 at 15:00 – 17:00

Address: 
Via Belgio, 32 Villaggio Olimpico Roma

Tel. 06 8085155

E mail: segretariato.vita@virgilio.it

sito web