Civico Zero Onlus

Ang cooperatiba Civico zero onlus ay nagbibigay supporta, gabay at proteksyon sa mga dayuhan na menor de edad at mga bagong dating na dayuhan na nabibilang sa mga maseselan na kondisyon o nabubukod na pangkat panglipunan. Ito ay isang day center, bukas sa lahat ng araw mula ika-8 ng umaga hanggang ika-10 ng gabi, kung saan ang serbisyo ay libre lahat.
• pagkain
• paliguan
• washing machine
• doktor o abogado
• workshops
• paghahanap ng trabaho

Address:Via dei Bruzzi, 10 Roma
Tel: 06/98386049
E-mail: civicozero@civicozero.eu
Website: civicozero.eu