Home Services Pansamantalang matutuluyan at makakainan pananamait

Pansamantalang matutuluyan at makakainan pananamait

Caritas Santa Maria della Mercede

Ang Caritas ay matatagpuan sa parrocchia Santa Maria della Mercede kung saan ay nammimigay ng bag na my nilalaman na mga pangunahing pangangailangan , isang beses sa loob ng isang buwan Address: in via Basento...

Civico Zero Onlus

Ang cooperatiba Civico zero onlus ay nagbibigay supporta, gabay at proteksyon sa mga dayuhan na menor de edad at mga bagong dating na dayuhan na nabibilang sa mga maseselan na kondisyon o nabubukod na...

A 28: night center for young migrants

Ang A28 ay isang night center para sa mga walang kasama o mapupuntahan na lilipat sa Roma. Pinangangasiwaan ng humanitarian organization Intersos, ang sentro ay nagbibigay ng lahat ng serbisyo ng mga pangunahing...

Stazione Tiburtina: libreng pagkain

Sa Stazione Tiburtina ng Roma ay maraming ibat-ibang aktibong asosasyon na namimigay ng libreng pagkain sa mga taong nangangailangan. Martes – Piccolo Cenacolo • Oras: 20.00 • Tel: 338 4484091 – tagapangasiwa: Vincenzo Caglione • email: ilpiccolocenacolo@tiscali.it Miyerkules at...

Caritas Sacri Cuori di Gesù e Maria

Sa parokya ng Banal na Puso ni Jesus at Maria ay aktibo ang bawat serbisyo ng Caritas ng pamimigay ng supot ng pagkain at mga koleksyon , pamamahagi ng mga damit, laruan at mga...

Karitas parrocchia san roberto bellarmino

Ang Karitas ng Parokya ng San Roberto Bellarmino ay nagbibigay ng mga libreng; mga pagkain, mga damit at ibang kasuotan, job orientation, pagtulong o pagtanggap para sa mga walang matuluyan na bahay, pagtulong para...

parokya sant’eugenio: pamamahagi ng mga damit, food package, serbisyong pag-aalaga sa mga matatanda

Sa pakikipagtulungan ng Vincenziano Volunteers ng Parokya ng Sant’Eugenio ay nagbibigay ng mga libreng damit, pamamahagi ng mga food packages na nakolekta mula sa Food Bank Association. Kinikilala ng simbahan ang mga taong maralita...

Canteen caritas Parokya San Valentino

Ang Karitas ng Parokya ng San Valentino ay  nagbibigay ng serbisyo sa pagkain (almusal) at canteen para sa mga maralita.  Free entry. Address: via Belgio 32, 00196, Roma Araw at Oras:  sábado mula 8:30 hanggang 12:30 Tel:...

Equoevento Onlus: pangungulekta ng mga pagkain mula sa mga okasyon at kaganapan at pamimigay...

Equoevento onlus ay isang asosasyon na binubuo ng limang kabataan. Ang kanilang layunin ay upang kolektahin ang mga labis na pagkain mula sa mga ibat ibang kaganapan o okasyon para  maipamahagi agad, sa loob...